Page content

Bunaíodh Éigse Cholm Cille sa bhliain 2002 le léamh agus scríobh na Gaeilge a chur chun cinn agus le ceiliúradh a dhéanamh ar scríbhneoirí an cheantair mhóir sin atá ag síneadh ó Chionn Mhálanna in Inis Eoghain go dtí an Ómaigh. I nDoire atá an eagraíocht lonnaithe mar gheall ar a shuíomh lárnach ach is mór linn oidhreacht iomlán an cheantair.

Éigse Cholm Cille was established in 2002 to promote reading and writing in Irish and to celebrate writers of the wide area, formerly known as Cineál Eoghain, which includes Inishowen and the Sperrins. It is based in Derry because of its central position, but draws on the heritage of the whole area.

Foilseacháin/Publications

  • Marius Ó hEarcáin (eag.), Breandán Ó Doibhlin: saol agus saothar (2007, Coiscéim), 132 pp.
  • Malachy Ó Néill (eag.),  Filí agus Filíocht (Éigse Cholm Cille, 2010).
  • Malachy Ó Néill & Regina Uí Chollatáin (eagí), An Greann sa Ghaeilge (Coiscéim, 2013), 183 pp.
  • Padar Mac Gabhann & Sinéad Coyle (eagí), Guth an Iarthuaiscirt: essays on songs and singing from the Northwest of Ireland (Éigse Cholm Cille, 2015).
  • Nioclás Mac Cathmhaoil, Súgán an Dúchais: aistí ar ghnéithe de thraidisiún liteartha Chúige Uladh i gcuimhne ar Dhiarmaid Ó Doibhlin (2018, Éigse Cholm Cille & Guildhall Press)

Comhdhálacha/Conferences